Seguidores

sexta-feira, 10 de agosto de 2012

Tükenmişlik Sendromu

Illustrattion for the Blog: Bunu Bugün Öğrendim
(Turkey)Tükenmişlik Sendromu

Tükenmişlik kavramı ilk kez 1970'lerde tanımlandı. Ruhsal ve fiziksel açıdan enerjinin tükenişi anlamına gelen bu kavram, bireyin iş hayatında ve duygusal hayatında birçok soruna yol açabiliyor. Verimli ve üretken çalışma isteğini kaybeden kişi, kendisini çalıştığı işyerinin bir parçası olarak görmemeye başlıyor. Kendisini yorgun ve bitkin hissediyor ve sosyal ilişkilerden kaçınıyor. Kişinin sorunları hem işine hem de ailesi ve arkadaşları ile olan hayatına yansıyor.
Maslach Tükenmişlik Envanteri, tükenmişlik kavramını üç ayrı boyutta ele almakta: duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma ve kişisel başarı.Tükenmişlik sendromunun ortaya çıkışının 12 adımı olduğu önesürülmüş, bunlar sırayla şöyle:...."


Read the excellent text in full:


Nenhum comentário:

Postar um comentário

Related Posts with Thumbnails